Školení

Změnou zákona č. 258/2000 Sb. §19, kterou se od 1.7.2023 zrušila povinnost pracovníků vlastnit zdravotní průkaz. Je daleko větší důraz kladen na pravidelné vzdělávání pracovníků činných v potravinářství a činnostech epidemiologicky závažných.

Jak školení probíhá?

  • Takzvané školení hygienického minima by mělo probíhat v pravidelných intervalech a to alespoň 1x ročně.
  • Školit vaše zaměstnance přijedu až k vám na provozovnu, nemusí tak opouštět pracoviště a odjíždět na celý den. Zaměstnance lze proškolit v den konání interního auditu.
  • Vystavím vám certifikát o školení i prezenční listinu o proškolení vašich zaměstnanců.

Ceník školení

Školení hygienického minima (do 20 osob)
500,- Kč / 1 osoba + cestovné
Školení hygienického minima (nad 20 osob)
500,- Kč / 1 osoba (cestovné v ceně)

Zvýhodněné ceny při objednání školení a interního auditu

Do 20 zaměstnanců
3.000,- Kč (cena za celou skupinu)
Pro více jak 20 zaměstnanců
5.000,- Kč (cena za celou skupinu)