Vypracování provozního / sanitačního řádu

Co je to sanitační řád:

Sanitační řád je nedílnou součástí produkce zdravotně nezávadných potravin. Sanitačním řádem se stanovují konkrétní postupy při zabezpečování hygieny a sanitace v jednotlivých částech provozu s vymezením odpovědnosti za jejich řádné provádění.

Sanitační řád musí obsahovat:

  • konkretizaci druhu, způsobu frekvence a rozsahu sanitačních prací v jednotlivých částech provozu
  • použitou sanitační techniku
  • použitý sanitační prostředek (druh, koncentrace, teplota, expozice)
  • pokyny pro oplach
  • způsob kontroly účinnosti sanitačního procesu (včetně dokumentace)

Provozní řád musí mít i provozy, které provozují činnosti epidemiologicky závažné např. kadeřnictví, holičství; pedikúra, manikúra; kosmetické služby; masérské, rekondiční a regenerační služby; činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže; provozování solárií

Cena provozního či sanitačního rádu se pohybuje od 1.500,- Kč v závislosti na rozsahu.