Interní audity

Co jsou interní audity:

Interní nebo jak je někdy uváděno vnitřní audit systému slouží k prověření, zda jsou všechny pokyny systému HACCP dodržovány v plném rozsahu a zda nedochází k pochybení. Četnost auditu je českou legislativou stanovena 1x ročně.

Jak bude audit probíhat:

  • v předem domluvený termín přijedu k vám na provozovnu
  • společně projdeme dokumentaci (příručku HACCP, protokoly k HACCP, provozní a sanitační řád, vnitropodnikové předpisy)
  • společně projdeme celý provoz od příjmu až po výdej
  • případné neshody se systémem určíme jako nápravné opatření pro další období (naším společným cílem je, aby se váš provoz neustále zlepšoval)
  • vyhotovím protokol z auditu, který vám následně pošlu poštou nebo emailem

Cena auditu je stanovena na základě velikosti provozu a složitosti systému a to od 3.000,- Kč. Doprava 8,- Kč / km počítáno z města Humpolec. Při objednání auditu a školení na jeden termín, dopravu neúčtuji.